Your search returned 111 results from 19791 records. Subscribe to this search

|
1. จับก่อนขาย

Source: ไทยรัฐ (16 มิถุนายน 2532), Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online

2. วันของดีหนองหญ้าปล้อง

Source: ไทยรัฐ (13 เมษายน 2532), Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online

3. กองคาราวานสินค้าขายต่อได้หน้าเขาวังแม่ค้าต่างถิ่นต้องตรวจสอบ

Source: สาส์นมวลชน (18 กรกฎาคม 2543), Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online

4. เพชรบุรีคุมเข้มน้ำมันเถื่อน

Source: แนวหน้า (10 ธันวาคม 2537), Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online

5. วอนตรึงราคาเหล็ก

Source: ข่าวสด (31 มีนาคม2538), Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online

6. ของฝากเมืองเพชร

Source: เดลินิวส์ (9 มิถุนายน 2533), Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online

7. หมูเพชรบุรีราคาพุ่ง

Source: ประชาชาติธุรกิจ (8-11 ตุลาคม 2531), Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online

8. ประชุมจัดตั้งหอการค้า

Source: ไทยรัฐ (25 กุมภาพันธ์ 2528), Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online

9. พ่อค้าในตลาดหัวหดไม่สู้จริงเรื่อง เปิดท้าย

Source: เพชรภูมิ (18 กรกฎาคม 2543), Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online

10. อีซูซุเซลล์เพชรบุรี คุยโตยอดขายทะลุเป้า

Source: วัฏจักร (19 กรกฎาคม 2535), Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online

11. พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีจี้ร้านค้าติดป้ายแสดงราคาสินค้าจำเป็น

Source: มติชน (15 มิถุนายน 2531), Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online

12. ประชุมหอการค้า จว.ปี 38 ที่เพชรบุรี

Source: ดาวสยาม (23 พฤศจิกายน 2537), Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online

13. ข้าวสารเพชรยอดขายพุ่งหาเสียงแจกช่วยน้ำท่วม

Source: สื่อธุรกิจ (22 ตุลาคม 2539), Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online

14. เพชรบุรีห้ามผู้ประกอบการค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา

Source: ดาวสยาม (1 มิถุนายน2538), Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online

15. BMW งัดกลยุทธ์ขายซีรีส์ 7 ตั้งทีมงานเฉพาะขึ้นดูแล

Source: ผู้จัดการรายวัน (4-5 กุมภาพันธ์2538), Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online

16. รายงานพิเศษ / มีดสนาม... ค่ายพระรามหก อีกหนึ่งผลงานชั้นเยี่ยมฝีมือคนไทย

by ชลิต เลาหสถิตย์.

Source: เดลินิวส์ (19 กันยายน2538), Material type: article Article; Language: Thai Other title: มีดสนาม....ค่ายพระรามหกอีกหนึ่งผลงานชั้นเยี่ยมฝีมือคนไทย.Online access: Click here to access online

17. หอการค้าจังหวัดเพชรบุรีเลือก คณะกรรมการชุดใหม่ได้คนหน้าเดิม

Source: เดลิมิเร่อร์ (11 มิถุนายน 2532), Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online

18. บีโอไอ.สัญจรใต้ระดมลงทุนกระจายอุตสาหกรรม

Source: สยามรัฐ (30 ธันวาคม 2537), Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online

19. ประชุมหอการค้าฯดึงนักลงทุน

Source: เดลินิวส์ (16 ธันวาคม 2537), Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online

20. ตลาดรถเมืองเพชรเฟื่องสุดขีด

Source: เดลินิวส์ (1 กุมภาพันธ์ 2532), Material type: article Article; Language: Thai Online access: Click here to access online

    Office of Academic Resources and Information Technology
    38 Moo. 8, Nawung Sub-District, Muang Phetchaburi District, Phetchaburi 76000 Thailand
    Tel: (032) 493271 Fax: (032) 493272 Email: library_office@mail.pbru.ac.th